Heeft u in 2015 het maximale rendement uit uw zelfstandige activiteit gehaald?

21-12-2015

Het jaareinde is in zicht. Een mooi moment om terug te blikken. Hoe heeft u het voorbije jaar het maximale rendement uit uw bedrijf en zelfstandige activiteit gehaald? Hieronder mijn tips en adviezen uit 2015 op een rijtje.

 • Pas uw sociale bijdragen aan op uw inkomen
  Met ingang per 1 januari 2015 is het systeem van sociale bijdragen voor zelfstandigen veranderd. Voorheen werden uw sociale bijdragen berekend op uw belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Dat waren meteen definitieve bijdragen.

  Volgens het nieuwe systeem betaalt u in 2015 voorlopige bijdragen. Die worden ook gebaseerd op uw belastbaar inkomen van 2012. Maar in 2017 krijgt u een afrekening zodra uw definitief inkomen van 2015 bekend is. Hoe gaat u er als zelfstandige het best mee om? Drie mogelijkheden. Lees meer,...

 • Leg een liquidatiereserve aan
  De roerende voorheffing (RV) op de liquidatiebonus is op 1 oktober 2014 gestegen van 10% naar 25%. Via een tijdelijke overgangsmaatregel kon u in 2013 op bestaande reserves alsnog het oude tarief van 10% betalen. Heeft u daar gebruik van gemaakt? Dan kunt dit kapitaal, in de meeste gevallen vanaf eind 2017, via een kapitaalsvermindering belastingvrij uitkeren aan u privé.

  In navolging van de genoemde overgangsmaatregel, heeft de regering in december 2014 beslist over een nieuwe permanente regeling waarbij KMO-vennootschappen hun winst na belasting gedeeltelijk of geheel  kunnen overboeken naar een afzonderlijke rubriek op de balans. De zogenaamde “Liquidatiereserve.” Wat betekent dit fiscaal en wat zijn de aandachtspunten? Lees meer,...

 • Optimaliseer uw boekhouding
  Tijdens de rentabiliteitsstudie van de cijfers van bedrijven, stel ik in 9 van de 10 situaties vast dat niet alle kosten of opbrengsten in de boekhouding zijn toegewezen aan de post waar ze eigenlijk thuis horen. De risico's of gevolgen? U trekt mogelijk de verkeerde conclusies uit uw boekhouding. Nochtans is correct en transparant cijfermateriaal voor u als ondernemer essentieel. Zodoende komt u tot de juiste beslissingen in het financieel beleid van uw zelfstandige activiteit. Wat zijn oorzaken van foutieve toewijzigingen in uw boekhouding en wat kunt u daar aan doen? Lees meer,...

 • Leg een bijzondere liquidatiereserve aan
  Sinds dit jaar kunnen KMO-vennootschappen er voor kiezen om hun winst na belasting geheel of gedeeltelijk over te boeken naar een afzonderlijke rubriek op de balans. De zogenaamde “Liquidatiereserve”. Dit kwam er in navolging van een tijdelijke overgangsmaatregel waarmee u in 2013 de bestaande reserves kon vastklikken aan het oude tarief van 10% in plaats van het huidige nieuwe tarief van 25% roerende voorheffing (RV).

  Daarmee was de situatie ontstaan dat de winst of reserves van de boekjaren 2012 en 2013 tussen de twee maatregelen in vielen. Daarvoor heeft de regering nu een oplossing uitgewerkt middels het systeem van de “Bijzondere liquidatiereserve”. Wat zijn de aandachtspunten? Lees meer,...

Terug naar het overzicht

Tot slot: Met bovenstaande tips en adviezen streef ik naar een positieve bijdrage in het verstevigen van het rendement van uw bedrijf en zelfstandige activiteit. Hebt u vragen of onderwerpen die u bezig houden? Laat het mij weten. Ook in 2016 kunt u bij mij terecht voor een extra paar ogen en begeleid ik u graag met pasklaar financieel advies naar meer rendement

Prettige jaarwisseling en alvast de beste wensen voor 2016! 

Tom Van Herck
Financieel bedrijfsadviseur