Leg een bijzondere liquidatiereserve aan

19-10-2015

Sinds dit jaar kunnen KMO-vennootschappen er voor kiezen om hun winst na belasting geheel of gedeeltelijk over te boeken naar een afzonderlijke rubriek op de balans. De zogenaamde “Liquidatiereserve”. Dit kwam er in navolging van een tijdelijke overgangsmaatregel waarmee u in 2013 de bestaande reserves kon vastklikken aan het oude tarief van 10% in plaats van het huidige nieuwe tarief van 25% roerende voorheffing (RV).

Daarmee was de situatie ontstaan dat de winst of reserves van de boekjaren 2012 en 2013 tussen de twee maatregelen in vielen. Daarvoor heeft de regering nu een oplossing uitgewerkt middels het systeem van de “Bijzondere liquidatiereserve”.

Wat zijn de aandachtspunten?

 • Een afzonderlijke aanslag van 10% RV
  De gewone liquidatiereserve wordt verrekend met uw aangifte vennootschapsbelasting. Dat is niet het geval voor de bijzondere liquidatiereserve m.b.t. 2012 en 2013. Daarvoor geldt een aparte bijzondere aanslag waarbij u 10% RV betaalt.

 • Doe tijdig uw aangifte
  Voor de bijzondere liquidatiereserve moet u een aparte aangifte indienen. Voor de reserves van 2012 moet u dat doen tegen uiterlijk 30 november 2015. Wat betreft de reserves van 2013, heeft u voor de aangifte de tijd tot 30 november 2016.

 • Uitkering van de bijzondere liquidatiereserve
  Als u de aangelegde reserve binnen de vijf jaar uitkeert nadat ze werd aangelegd, betaalt u 15% extra RV. Na de periode van vijf jaar, betaalt u een supplement van slechts 5% RV. Bij stopzetting van uw vennootschap, is de aangelegde reserve vrijgesteld van belastingen.

 • Risico op verlies van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting
  Indien u later een aangelegde liquidatiereserve (zowel de gewone als de bijzondere) uitkeert als dividend en deze bedraagt meer dan 13% van het maatschappelijk kapitaal, dan verliest u in dat jaar het verlaagd tarief vennootschapsbelasting.

 • 25% Liquidatiebelasting
  Kiest u ervoor om geen bijzondere liquidatiereserve aan te leggen m.b.t. de boekjaren 2012 en 2013, dan vallen de reserves van deze jaren bij stopzetting onder het stelsel van 25% in plaats van 10% RV.

Wilt u weten of u financieel goed bezig bent en als zelfstandig ondernemer bouwen aan uw privé-vermogen? Wij optimaliseren uw financiën. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.


Terug naar het overzicht

Tip: De aanleg van een bijzondere liquidatiereserve is vooral interessant voor vennootschappen die normaal 25% roerende voorheffing (RV) moeten inhouden op uit te keren dividenden. Door de dividendpolitiek aan te passen, kan de RV gereduceerd worden naar 10% of 15% afhankelijk van het moment waarop de aangelegde bijzondere liquidatiereserve of het dividend wordt uitgekeerd.